1. M.Fancev, K. Franjić, «PUMPE», članak za TEHNIČKU ENCIKLOPEDIJU Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", svezak br. 11, Zagreb studeni 1988. godine, str.307-340.
 2. K. Franjić, «Unosne male hidroelektrane», Zagreb, Časopis EGE br. 3, rujan 1993. godine, str. 86 -89
 3. K. Franjić, «Energy performances of fluid meters with damping effect», Zagreb, STROJARSTVO br. 5/6, rujan/prosinac 1993. godine, str. 162 -166.
 4. K. Franjić, «Novi tip turbine za male hidroelektrane»,Zagreb, časopis EGE br. 5, ožujak 1994. godine, str.36 - 38.
 5. K. Franjić, «Neki karakteristični usporedbeni detalji različitih vrsta dvostrujnih radijalnih turbina za male hidroelektrane», Zagreb Časopis HRVATSKE VODE br. 5, svibanj 1994. godine, str. 354 - 359.
 6. K. Franjić, «VODNE TURBINE», članak za TEHNIČKU ENCIKLOPEDIJU Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", svezak br. 13, lipanj 1994., str. 263-278.
 7. Prof dr Krešimir Franjić, «Male hidroelektrane - naša energetska pričuva» Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje - Dubrovnik 96", 22. - 24. svibnja 1996., Zbornik radova, str. 500 - 507.
 8. Krešimir Franjić, «MJERENJA U MEHANICI FLUIDA», poglavlje 11.7., Inženjerijski priručnik – IP 1, Školska knjiga 1996. godine
 9. Prof dr Krešimir Franjić, «Prilog tipizaciji malih hidroelektrana, opreme i vodotokova» Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje - Dubrovnik 98", 3. - 5. lipnja 1998., Zbornik radova, str. 456 - 463.
 10. Krešimir Franjić, «Some characteristics cross-flow MINI-HYDRO turbines»,  STROJNIŠKI VESTNIK, str. 53 – 61, Ljubljana, lipanj 2001.
 11. Prof dr Krešimir Franjić, «Mogućnosti energetskog iskorištavanja vode kraških izvora», I. Znanstveno-stručni skup, Turizam, vodno gospodarstvo i zaštita mora, Opatija 19. – 22. ožujka 2002., Zbornik radova i CD.
 12. Krešimir Franjić, «Iskorištavanje energije tlaka u vodovodnim sustavima», I. Znanstveno-stručni skup, Turizam, vodno gospodarstvo i zaštita mora, Opatija 19. – 22. ožujka 2002., Zbornik radova i CD.
 13. Krešimir Franjić, «Rad male hidroelektrane u promjenjljivim hidroenergetskim uvjetima», 5 . Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje - Dubrovnik 2002., 22.-24. svibnja 2002., Zbornik radova na  D/papers/franjicmhe.pdf.
 14. Krešimir Franjić, Zvonimir Rade, «Univerzalne bezdimenzijske značajke pumpi», 5 . Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje - Dubrovnik 2002., 22.-24. svibnja 2002., Zbornik radova na CD/papers/franjicpumpe.pdf
 15. prof dr Krešimir Franjić: Hidroenergetske karakteristike naših malih vodotokova i tipizacija vodnih turbina, 7 . Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje - Dubrovnik 2006., 4.-6. listopada 2006., Zbornik radova na CD/papers/franjicpumpe.pdf
 16. prof dr Krešimir Franjić: Novi trendovi u konstrukciji turbina, 7 . Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje - Dubrovnik 2006., ., 4.-6. listopada 2006., Zbornik radova na CD/papers/franjicpumpe.pdf
 17. prof dr Krešimir Franjić: Matrični sklopovi vodnih turbina, novi sustav za iskorištavanje preostalih vodnih potencijala, Međunarodni kongres - Opatija 2006.. 25.-27. listopada 2006. Zbornik radova
 18. prof dr Krešimir Franjić:Izvješće: «Male hidroelektrane u Krapinsko-zagorskoj županiji», rad naručen od Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb, prosinac 2008.
 19. prof dr Krešimir Franjić:Predavanje: «Male hidroelektrane, u sklopu seminara SMART-programa Karlovačke županije», siječanj 2009.
 20. prof dr Krešimir Franjić:Izvješće: «Male hidroelektrane u Zagrebačkoj županiji», rad naručen od Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb, siječanj 2009.
 21. prof dr Krešimir Franjić:Izvješće: «Male hidroelektrane u Karlovačkoj županiji», rad naručen od Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb, veljača 2009.
 22. prof dr Krešimir Franjić:Izvješće: «Male hidroelektrane u Gradu Zagrebu», rad naručen od Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb, svibanj 2009.