1. M.Fancev, K. Franjić, V. Srb, "Prototipno ispitivanje pumpe NN 40-160", studeni 1982. godine.
 2. K.Franjić, „Izvještaj o mjerenju karakteristika aksijalnog ventilatora 63900 ARNKX0710-4 u Tvornici cementa Pula", srpanj 1983. godine.
 3. M. Fancev, K. Franjić, Ž. Đigaš, "Idejni projekt otvorenog i zatvorenog sistema za hidrodinamička ispitivanja napojnih pumpi iz programa AEC (nuklearna elektrana Paks u Mađatskoj)", listopad 1984. godine.
 4. M.Fancev, K. Franjić, "Proračun aksijalnog rotora mješalice MIV Varaždin", travanj 1985. godine.
 5. M. Fancev, K. Franjić, V. Srb, "Hidrodinamičko ispitivanje napojnih pumpi E 850-65-2Y4 i SPE 65-56-2 iz AEC (nuklearna elektrana Paks u Mađatskoj)" programa Jugoturbine», travanj 1985. godine
 6. M.Fancev, K. Franjić, Ž, Đigaš, "Kritički osvrt na "Izvještaj o primopredajnim ispitivanjima modela turbine HE Dubrava", br. 1711 - Turboinštitut Ljubljana", Zagreb, veljača 1986. godine.
 7. M.Majcen, K. Franjić, "Izvještaj o provedenom ispitivanju centrifugalnih pumpi tipa DHv 86-50 za EL-TO Zagreb", veljača 1986. godine
 8. M.Fancev, K. Franjić, Ž. Đigaš, "HE Dubrava-Ponovljena primopredajna ispitivanja", Zagreb, srpanj 1986. godine.
 9. K. Franjić, V. Srb, "Recenzija izvještaja: Mjerenje karakteristika agregata HE Vinodol", Zagreb, svibanj 1987. godine.
 10. M. Fancev, K. Franjić, "Primopredajno ispitivanje vatrogasne centrifugalne pumpe AUTOMATIC R 120 – Rosenbauer", svibanj 1987.godine.
 11. K. Franjić, R. Korbar, "Studija hidrodinamičkih karakteristika i geometrijskih izmjera radijalnog ventilatora protoka 1000 m3/h prirasta tlaka od 500 Pa", ožujak 1988. godine.
 12. K. Franjić, R. Korbar, S. Žorž, „Ispitivanje energetskih i kavitacijske karakteristike prototipne pumpe 4,4 BO 35,2 - 25,2 – Jugoturbina", rujan 1988. godine.
 13. K. Franjić, Ž. Bogdan, "Osnivanje eksperimentalnog uređaja za prototipna ispitivanja tehničkih karakteristika manjih opružnih siguronosnih ventila" (uređaj projektiran i izveden na FSB-u u Zagrebu), Zagreb, siječanj 1988. god.
 14. M. Majcen, K. Franjić, "Studija uzroka havarije CHE Lepenica", Zagreb, siječanj 1989. godine.
 15. K. Franjić, "Osnivanje standardiziranog ispitnog uređaja za ispitivanje manjih ventilatora" (uređaj izrađen i montiran u tvornici Tehnoplast iz Sv. Nedjelje), Zagreb, ožujak 1989. god.
 16. K. Franjić, "Studija hidrauličkih karakteristika pumpi kod promjenjljivih brojeva okretaja", rad za Institut Rade Končar, Zagreb, travanj 1989. godine.
 17. K. Franjić, S. Žorž, "Studija radnih karakteristika radijalnog ventilatora PRV-S1 - Tehnoplast",listopad 1989. godine.
 18. K. Franjić, "Idejno rješenje ispitnog uređaja za ispitivanje krovnih ventilatora i algoritam obrade ispitnih podataka", rad za Institut Rade Končar, Zagreb, prosinac 1989. godine.
 19. K. Franjić, S. Žorž, "Studija rada i hidrodinamičkih karakteristika trenutnodjelujućih ventila", siječanj 1990. godine.
 20. K.Franjić, "Osnivanje eksperimentalnog uređaja za ispitivanje hidrodinamičkog ponašanja trenutnozatvarajućih ventila» (uređaj projektiran i izveden na FSB-u u Zagrebu)", Zagreb, ožujak 1990. god.
 21. K.Franjić, S. Žorž, "Studija radnih karakteristika radijalnog ventilatora PRV-S1 -Tehnoplast",listopad 1989. godine.
 22. K.Franjić, S. Žorž, "Studija radnih karakteristika krovnih ventilatora PRKV-S2 i PRKV-S3",siječanj 1990. godine.
 23. K.Franjić, S. Žorž, "Studija radnih karakteristika ventilatora C 12-50 N 5D", rujan 1990. godine
 24. K.Franjić, S. Žorž, "Određivanje radnih karakteristika i izdavanje potvrde o valjanosti ventilatora FVU 125/300 – ATOS", listopad 1990. godine.
 25. K.Franjić, "Stručno mišljenje o izvještaju: "HE DUBRAVA - ispitivanje energetskih i dinamičkih karakteristika hidroelektrane" br. 2050 Turboin{titut Ljubljana, za Hrvatsku elektroprivredu iz Zagreba, Zagreb, studeni 1990. godine.
 26. K. Franjić, "Studija hidrodinamičkih karakteristika ventilatora i rashladne komore Robne kuće NAMA – Srednjaci", prosinac 1990. godine.
 27. K. Franjić; "Ispitivanje radnih karakteristika centrifugalne pumpe – tip CS 401 Rapid d.d. Koprivnica", Zagreb, listopad 1994.
 28. K. Franjić,"Izvještaj o provedenom ispitivanju zupčaste pumpe UNI, proizvodnje tvornice TUBS d.d. iz Zagreba", ožujak 1995. godine.
 29. K. Franjić, „Recenzija " Izvještaja o mjerenjima korisnosti agregata i njihova usporedba s prethodno  datim parametrima" provedba Litostroj izv. br. 1187", od travnja 1995., za CHE Lepenica, i stručno mišljenje  o stanju pumpno-turbinskog agregata, za Hrvatsku elektroprivredu - Rijeka, Zagreb, lipanj 1995.
 30. K. Franjić, „Stručno mišljenje o strojerskom dijelu "Idejnog projekta o revitalizaciji HE Senj – Elektroprojekt Zagreb, proj. br. Y2-HS1.00.01-H01.3", za Elektroprojekt iz Zagreba, Zagreb, rujan 1995.
 31. K. Franjić, "Izvješće o provrdenom ispitivanju ventilatora tipa FVU-50", Zagreb, siječanj 1996.
 32. K.Franjić, „Izvješće o obavljenoj recenziji "Idejnog rješenja revitalizacije HE Peruča" - Turboinštitut – Ljubljana",    za Hrvatsku elektroprivredu - Split, Zagreb, ožujak 1996.
 33. dr Krešimir Franjić, dr Branimir Matijašević, doc dr Zdravko Doliner: „Recenzija  "Idejnog projekta revitalizacije HE Zaku~ac", Elektroprojekt Zagreb", projekti br.: Y2-HZ1.00.11-E01.0, Y2-HZ1.00.12-E01.0, Y2-HZ1.00.14-E01.0, te " Varijante rješenja od Instituta Končar", za Hrvatsku elektroprivredu - Split,  Zagreb, lipanj 1996.
 34. dr Krešimir Franjić, „Recenzija idejnog rješenja revitalizacije HE SENJ (strojarski dio - knjiga: Studija podobnosti Y2-HS1.00.01-H01.3)",  za Hrvatsku elektroprivredu iz Rijeke, Zagreb, ožujak 1997.
 35. dr Krešimir Franjić, "Izvješće o razvojnom ispitivanju aksijalnog ventilatora s lopaticom izrađenom prema crtežu br. 076910, za VENTILATOR d.d. Ogulin", Zagreb, studeni 1997.
 36. dr Krešimir Franjić, "Studija isplativosti proizvodnog pogona RUDA", za Zadrugu branitelja iz Zagreba, Zagreb, studeni 1997.
 37. dr Krešimir Franjić, «Pregled proizvađača elektrostrojarske opreme za male hidroelektrane, za Energetski institut HRVOJE POŽAR iz Zagreba", Zagreb, studeni 1997.
 38. dr Krešimir Franjić, "Analiza isplativosti izgradnje malih hidroelektrana u Hrvatskoj, za Energetski institut HRVOJE POŽAR iz Zagreba", Zagreb, prosinac 1997.
 39. dr Krešimir Franjić, "Tipizacija malih hidroelektrana, za Energetski institut HRVOJE POŽAR iz Zagreba", Zagreb, prosinac 1997.
 40. dr Krešimir Franjić, „Recenzija radova: "Komparativna analiza izbora najpovoljnije varijante pumpnih agregata C. S. GRADOLE" i "Natječaj - Zamjena dijela opreme i automatizacija C.S. Gradole", za Istarski vodovod iz Buzeta, Zagreb, prosinac 1997.
 41. dr Krešimir Franjić, "Programska skica tvornice vode i pivovare – RUDA", za Zadrugu branitelja iz Zagreba, Zagreb, siječanj 1998.
 42. dr Krešimir Franjić, „Studija isplativosti ugradnje turbina za male hidroelektrane u vodoopskrbni sistem ISTARSKOG    VODOVODA", za Istarski vodovod iz Buzeta, Zagreb, siječanj 1998.
 43. Projektantska ekipa firme Geokon, Krešimir Franjić, «Projektiranje elektro-strojarskog dijela izvedbenog projekta: Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkih građevina i uzvodne obloge brane Petnja", Zagreb, lipanj 1998.
 44. dr Krešimir Franjić, "Studija i analiza hidrodinamičkih karakteristika centrifugalnih pumpi CAPRARI za CS Gradole", rad za Istarski vodovod Buzet, Zagreb, travanj 1999.
 45. dr Krešimir Franjić, "Studija i analiza hidrodinamičkih karakteristika centrifugalnih pumpi NIJHUIS za CS Gradole", rad za Istarski vodovod Buzet, Zagreb, svibanj 1999.
 46. dr Krešimir Franjić, "Pregled hidrauličnog pumpnog agregata za prigon teleskopa građevinske dizalice, vještačenje za potrebe MUP-a Zagreb", Zagreb, lipanj 1999.
 47. dr Krešimir Franjić, „Izvješće o provedenoj kontroli rekonstruiranog usisnog cjevovoda CS Jaruga I i valorizacija ponuda za dio strojarske opreme istog objekta", na zahtjev Zagreb-montaža d.o.o.Zagreb, listopad 2003.
 48. dr Krešimir Franjić, Primjedbe na materijal NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA: „Za sustav smanjenja i  upravljanja gubicima vodoopskrbe Grada Zagreba", na zahtjev VIO – Zagreb, Zagreb, listopad 2003.
 49. dr Krešimir Franjić, „Pregled i revizija strojarske instalacije na objektu Stadion MAKSIMIR", na zahtjev Ureda za izgradnju Grada Zagreba, Zagreb, studeni 2003.
 50. dr Krešimir Franjić, "Garantna i primopredajna hidraulička ispitivanja turbinsko – elektromotornih – pumpnih agregata u pumpnoj stanici Jaruga", rad naručen od firme Zagreb-montaža, Zagreb, srpanj 2004.
 51. prof dr Krešimir Franjić: "Izvješće o provedenom ispitivanju ventilatora CVOP-4,75-ECOVENT", ispitivanje izvršeno za potrebe društva Ekovent d.o.o. iz Velike Gorice, kolovoz 2007.
 52. prof dr Krešimir Franjić: "Potvrda o umjeravanju hidrauličkih kočnica SHENCK U1-50 i SHENCK U2-30h", umjeravanje izvršeno u ime Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba za društvo Marus-ATM d.o.o. iz Zagreba, lipanj 2008.
 53. prof dr Krešimir Franjić: "Male hidroelektrane, potencijali u RH i primjenljivost postojećih tehnologija", seminar OIE u organizaciji CTT iz Zagreba, Zagreb, veljača 2010.