1. Procjena hidroenergetskih mogućnosti na poziciji bivšeg mlina na rijeci Glini (mlin pokraj naselja Prekopa), Zagreb, travanj 2015., za naručitelja Jet Osijek d.o.o.

2. Izrada elaborata o mogućnosti iskorištenja pozicije starog mlina na rijeci Slunjčici kod mjesta Slunj kolovoz 2016., za naručitelja Jet Osijek d.o.o.

 

1.    Procjena hidroenergetskih mogućnosti na poziciji bivšeg mlina na rijeci Glini (mlin pokraj naselja Prekopa), Zagreb, travanj 2015., za naručitelja Jet Osijek d.o.o.