1. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Žegar, veljača 2008. za društvo Vodena energija d.o.o.
 2. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Ervenik, ožujak 2008., za društvo Vodena energija d.o.o.
 3. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Krupa 3, ožujak 2008., za društvo Vodena energija d.o.o. (projekt dodijeljen firmi EKO d.o.o)
 4. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Krupa 4, ožujak 2008., za društvo Vodena energija d.o.o. (projekt dodijeljen firmi EKO d.o.o)
 5. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Mokro Polje, ožujak 2008., za društvo Vodena energija d.o.o.
 6. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Tuhovec, ožujak 2008., za društvo Toplissa Tours d.o.o.
 7. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Korana 1, ožujak 2008., za društvo Ekološki sistemi d.o.o.
 8. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Korana 2, ožujak 2008., za društvo Ekološki sistemi d.o.o.
 9. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Pleternica, ožujak 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 10. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Turanj, travanj 2008., za društvo Ekološki sistemi d.o.o.
 11. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Brestovac, travanj 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 12. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Brodski Drenovac, travanj 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 13. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Bučje, travanj 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 14. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Deževci, travanj 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 15. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Orljavac, travanj 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 16. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Pasikovci, travanj 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 17. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Požega, travanj 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 18. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Završje, travanj 2008., za društvo Obnovljiva energija d.o.o.
 19. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Bartulovići, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 20. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Čikotina Lađa, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 21. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Jadro 1, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o.
 22. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Ovrlje, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o.
 23. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Pleići, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 24. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Ričice, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 25. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Rumin Mali, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 26. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Tisne Stine, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 27. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Vrilo, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Cemex d.d.)
 28. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Slunjčica 1, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o.
 29. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Ruda Velika 1, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt dodijeljen firmi EKO d.o.o)
 30. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Ruda Velika 2, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt dodijeljen firmi EKO d.o.o)
 31. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Rumin Veliki, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o.  (projekt dodijeljen firmi EKO d.o.o)
 32. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Vinalić, travanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt dodijeljen firmi EKO d.o.o)
 33. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Curak 1, svibanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 34. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Kupica 1, svibanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (od projekta se odustalo radi preklapanja s Vodovodom Delnice)
 35. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Kupica 2, svibanj 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 36. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Bukovje, svibanj 2008., za društvo VD Futura d.o.o.
 37. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Hrvatski Blagaj, svibanj 2008., za društvo VD Futura d.o.o.
 38. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Duga Resa 1, srpanj 2008., za društvo VD Futura d.o.o.
 39. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Tisovac 1, rujan 2008., za društvo Ecoplant d.o.o.
 40. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Smoljanac, listopad 2008., za društvo Ecoplant d.o.o.
 41. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Butižnica-H, studeni 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu mHE Butižnica-H d.o.o.)
 42. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Kostanje, prosinac 2008., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 43. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Kamensko, prosinac 2008., za društvo Ecoplant d.o.o.
 44. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Voloder, siječanj 2009., za društvo Ecoplant d.o.o. (projekt kasnije prenesen na firmu Tisne Stine d.o.o.)
 45. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Bakići, siječanj 2009., za društvo Enerkon d.o.o.
 46. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Barilović, siječanj 2009., za društvo Enerkon d.o.o.
 47. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Globornica, siječanj 2009., za društvo Enerkon d.o.o
 48. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Kamačnik, siječanj 2009., za društvo Enerkon d.o.o.
 49. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Lučice, siječanj 2009., za društvo Enerkon d.o.o.
 50. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Puškarići, siječanj 2009., za društvo Enerkon d.o.o.
 51. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Ljuta 1, veljača 2009., za društvo Nova mlinica d.o.o.
 52. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Una 1, veljača 2009., za društvo Ecoplant d.o.o (projekt dodijeljen firmi Ekoenergetika d.o.o)
 53. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Una - mlin, ožujak 2009., za društvo Croatan d.o.o.
 54. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Konavle, ožujak 2009., za društvo Nova mlinica d.o.o.
 55. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Čikola 1, travanj 2009., za društvo Ecoplant d.o.o.
 56. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Čikola 2, travanj 2009., za društvo Ecoplant d.o.o.
 57. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Čikola 3, travanj 2009., za društvo Ecoplant d.o.o.
 58. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Čikola 4, travanj 2009., za društvo Ecoplant d.o.o.
 59. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Čikola 5, travanj 2009., za društvo Ecoplant d.o.o.
 60. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Smoljanovića slap, srpanj 2009., za društvo Energija d.o.o.
 61. prof. dr. Krešimir Franjić: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Krčić 4, listopad 2009., za društvo ATZ Knin d.o.o.
 62. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Ludbreg (mlin), siječanj 2010., za društvo Toplissa Tours d.o.o.
 63. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Ivanov mlin, veljača 2010., za društvo Enerkon d.o.o.
 64. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Badljevina, ožujak 2010., za društvo BADA d.o.o.
 65. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Zvečaj 1, travanj 2010., za obrt Mataković.
 66. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Miškulin 1, travanj 2010., za društvo MSS d.o.o.
 67. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Miškulin 2, travanj 2010., za društvo MSS d.o.o.
 68. prof dr Krešimir Franjić: Preliminarna analiza s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Karlovac, svibanj 2010. , podloge za europski SMART projekt regija, za FSB – Zgreb i Karlovačku županiju
 69. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Kamešćaki, lipanj 2010., za društvo MAVIS d.o.o.
 70. prof dr Krešimir Franjić: Preliminarna analiza s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Lipa, srpanj 2010. , podloge za europski SMART projekt regija, za FSB – Zgreb i Karlovačku županiju
 71. prof dr Krešimir Franjić: Preliminarna analiza s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Veljun, srpanj 2010. , podloge za europski SMART projekt regija, za FSB – Zgreb i Karlovačku županiju
 72. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Vrelo Zrmanje, kolovoz 2010., za društvo MERIPRO d.o.o.
 73. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Srnovića mlin, kolovoz 2010., za društvo MSS d.o.o.
 74. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Otonski mlin, kolovoz 2010., za društvo MSS d.o.o.
 75. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Križančića mlin, studeni 2010., za društvo (Kaleb)
 76. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Gaza 1 – Karlovac, studeni 2010., za društvo Ekološki sistemi d.o.o.
 77. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Krupa 3, ožujak 2011., za društvo Vodena energija d.o.o.
 78. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Krupa 4, ožujak 2011., za društvo Vodena energija d.o.o.
 79. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Bartulovići, veljača 2012., za društvo Energocontrol d.o.o.
 80. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Čikotina Lađa, veljača 2012., za društvo Energocontrol d.o.o.
 81. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Kostanje, veljača 2012., za društvo Energocontrol d.o.o.
 82. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Pleići, veljača 2012., za društvo Energocontrol d.o.o.
 83. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Voloder, veljača 2012., za društvo Energocontrol d.o.o.
 84. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Tisne Stine, veljača 2012., za društvo Energocontrol d.o.o.
 85. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za malu hidroelektranu Dabrova dolina 1, travanj 2012., za društvo Kelemen energija d.o.o.
 86. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Čikola 1 (nova), prosinac 2012., za društvo Gorup d.o.o.
 87. prof. dr. Krešimir Franjic: Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za malu hidroelektranu Čikola 2 (nova) , prosinac 2012., za društvo Gorup d.o.o.