1. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Vrilo (Jadro), Zagreb, travanj 2009.
 2. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Čikotina Lađa, Zagreb, travanj 2009.
 3. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Pleići, Zagreb, travanj 2009.
 4. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Voloder, Zagreb, listopad 2009.
 5. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Bartulovići, Zagreb, travanj 2009.
 6. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Tisne Stine, Zagreb, travanj 2009.
 7. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Rumin Mali, Zagreb, travanj 2009.
 8. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Kupica 2, Zagreb, travanj 2009.
 9. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Curak 1, Zagreb, travanj 2009.
 10. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Jadro 1, Zagreb, travanj 2009.
 11. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Korana 1, Zagreb, svibanj 2009.
 12. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Korana 2, Zagreb, svibanj 2009.
 13. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Tuhovec, Zagreb, lipanj 2009.
 14. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Kostanje, Zagreb, listopad 2009.
 15. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Butižnica – H, Zagreb, siječanj 2010.
 16. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Ljuta, Zagreb, siječanj 2010.
 17. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Kamešćaki, Zagreb, siječanj 2011.
 18. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Badljevina, Zagreb, travanj 2011.
 19. prof dr Krešimir Franjić, Izvještaj o provedenom ispitivanju hidropotencijala mHE Dabrova dolina 1, Zagreb, studeni 2012.
 20. prof dr Krešimir Franjić, Izvješće o procjeni hidroenergetskog potencijala mlinice na izvoru Gacke (izvor Klanac), Zagreb, svibanj 2013.,rađeno na zahtjev obitelji Štimac iz Ličkog Lešća
 21. prof dr Krešimir Franjić, Mjerno izvješće o mjerenju profila brzine i protoka na mlinici obitelji Juretić u mjestu Trnočica, Zagreb, listopad 2013., rađeno na zahtjev obitelji Juretić iz Omišlja
 22. prof dr Krešimir Franjić, Procjena hidroenergetskih mogućnosti na poziciji bivšeg mlina na rijeci Mrežnici (Mrkin mlin pokraj naselja Potok Tounjski), Zagreb, srpanj 2014., rađeno prema narudžbi firme Jet d.o.o. iz Osijeka