Firma ECOPLANT d.o.o. je osnovana u rujnu 1992. da bi se izgradila mala hidroelektrana mHE Tuhovec na rijeci Bednji, pokraj Varaždinskih Toplica.

Zbog nesređene pravne i zakonske regulative o ovakvim objektima, ratnog stanja u Hrvatskoj i nezainteresiranosti državnog energetskog sektora za ovakve objekte i ovakvu vrstu poduzetništva, navedena hidroelektrana nije izgrađena do danas. Zbog toga je djelatnost firme pormjenjena 1995. godine, i od tada firma djeluje kako je u registraciji firme navedeno.

U razdoblju 1994. do 2002. firma je za područje zemalja bivše Jugoslavije zastupala češku firmu CINK - male hidroelektrany iz Karlovyh Vary.

Iako je djelatnost firme u proteklom razlogu bila skromna, angažiranjem vanjskih suradnika, preko firme je obavljen značajan posao, upravo posao u razvoju projektantskih podloga za male hidroelektrane.

U popisu radova dr Krešimira Franjića osnivača i vlasnika ove firme, te ostalih suradnika, mogu se uočiti radovi na projektnim skicama  za:  mHE Mostine, mHE Tuhovec, mHE Kupica 1, mHE Vodovoda Ogulin, mHE na rijeci Rudi, mHE Rumin Mali, mHE Rumin Veliki, mHE na rijeci Bijeloj, mHE na Gornjoj Korani, mHE na rijeci Otuči, mHE na izvoru rijeke Une, mHE na rijeci Gornjoj Dobri, mHE ugrađenih u sustav Istarskog vodovoda, mHE Krupa 3 i mHE Krupa 4, mHE Kuzmica i dr. Paralelno s projektnim skicama, intenzivno se obaviještavala stučna javnost o svrsishodnosti i isplativosti malih hidrelektrana kod nas, što je također vidljivo iz Referenci.

U 2007. godini počinje osnivanje Registara projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP) pa se težište rada firme okreće izradi preliminarnih analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i prikljucka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uredenja za male hidroelektrane, spisak kojih je naveden u Referencama.

U procesu rada na projektima malih hidroelektrana (registriranih u Registar OIEKPP) bila je obveza nositelja projekta dokazati hidropotencijal odabrane pozicije, što je rezultiralo hidrološkom i geodetskom analizom pozicije, a radovi ove firme na tom području su prezentirani u Referencama.

Povremeno su rađena idejna rješenja s tehno-ekonomskim podacima za pojedine nake hidroelektrane ili hidroelektrane u nizu, što se vidi iz priloženih Referenci.

U želji da bude partner investitorima u male hidroelektrane firma je bila nositelj projekta za 23 male hidroelektrane koje su bile unešene u Registar OIEKPP a za koje su se našla 4 investitora, dok je 6 projekata izgubilo Prethodno energetsko odobrenje (PEO). Na žalost niti jedan projekt nije do sada realiziran, što ukazuje na kompliciranu administrativnu proceduru i potpunu nezainteresiranost i nestručnost lokalne samouprave za ove projekte.

Danas sređenom zakonskom regulativom o ovoj problematici, kad su gotovo sređeni i imovinsko-pravni odnosi na terenu, kad se na državnoj razini govori o potrebi investiranja u obnovljive izvore energije, izgradnja malih hidroelektrana u Hrvatskoj počinje privlečiti investitore, pa zbog toga i prvotna namjena firme ECOPLANT dobiva opet smisao.