prof dr sc Krešimir Franjić

         Slika

 

 Rođen je u Zagrebu 11. svibnja 1942. godine, gdje je završio Srednju tehničku školu 1961. godine. Iste godine je upisao Strojarsko-brodograđevni fakultet u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1966. godine. Magistrirao je 1982., a doktorirao 1997. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu. Nakon dvogodišnjeg rada u tvornici "MAN" u Nürnbergu (Njemačka), trajno do umirovljenja radi na FSB-u od asistenta do izvanrednog profesora, gdje osim nastavne,  znanstvene i stručne djelatnosti, osniva i vodi Laboratorij za hidromehaniku i hidrauličke strojeve. Danom 30. rujna 2007. odlazi u starosnu mirovinu, no nastavlja raditi u honorarno u statusu izvanrednog profesora do kraja svibnja 2012. godine.

Šire područje njegovog djelovanja je strojarstvo, osnovno područje je energetika, a uže područje hidroenergetika: vodne pumpe, ventilatori, vodne turbine, vjetroturbine, vjetroelektrane i male hidroelektrane, odnosno hidroenergetska i hidrotehnička postrojenja općenito. Godinama (preko 30 godina) je držao predavanja iz kolegija: Hidraulički strojevi i hidroenergetska postrojenja i Pumpe i ventilatori na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Do odlaska u mirovinu
imao je preko 150 znanstvenih i stručnih radova.

Odlaskom u mirovinu nastavlja stručnu djelatnost kao konzultant iz hidroenergetike i energetskog strojarstva u obiteljskoj tvrtki "Ecoplant d.o.o." Zagreb. Posebno je aktivan na području malih hidroelektrana, koja postrojenja promiče već više od 30 godina.

U tom razdoblju je izradio preko 100 stručnih radova, pretežno iz područja hidroenergetike i hidrologije.